Arjen van Kol

James Allen - Zoals je denkt (1902)

Nederlandse vertaling van As a Man Thinketh

Meer dan een eeuw terug schreef de Engelsman James Allen As a Man Thinketh. Het is het tweede van negentien boeken die hij tot aan zijn dood schreef. Deze bondige en afgewogen tekst is wellicht de beste belichaming van zijn gedachten, al had hij daar zelf de nodige aarzelingen over. Het vergde overtuiging door zijn vrouw om hem het boek in 1902 te doen uitgeven.

In 1912 stierf James Allen als relatieve onbekende, lang voordat As a Man Thinketh hem roem en erkenning bracht. Het boek geldt inmiddels als een klassieker op het terrein van persoonlijke groei en zelfontplooiing. Met onverbloemde inzichten en bemoedigingen helpt het de gedachten van lezers gestaag uit te bouwen tot een feilloos instrument voor hun materiƫle, mentale en spirituele groei. Verfijnd leesvoer om blijvend uit te putten.

In het najaar van 2006 ben ik aan een vertaling van de tekst begonnen, zonder de specifieke bedoeling om die publiek te maken. Ik vertaalde veeleer om de waarde van de tekst, die me bij de eerste keer lezen zo getroffen had, zo diep mogelijk tot me door te kunnen laten dringen. Formuleringen heb ik zo gekozen dat ze geslachtsneutraal zijn en begrijpelijk voor lezers van deze tijd.

Deze editie van de vertaling, versie 1.1, verschilt nauwelijks van de eerste editie van januari 2007. Deze inleiding, enkele formuleringen en de opmaak zijn aangepast.

De originele Engelse tekst is inmiddels vrij van auteursrechten en valt op talloze plekken van het internet aan te treffen. Ook deze vertaling mag vrij worden verveelvoudigd en openbaar gemaakt, mits (1) de tekst ongewijzigd en als geheel wordt gehandhaafd, inclusief deze inleiding en het voorwoord, (2) de vertaler wordt genoemd en (3) er voor de tekst geen vergoeding, geldelijk of anderszins, wordt verlangd.

Deze vertaling is ook online te lezen, samen met nog vier andere boeken van James Allen in Nederlandse vertaling, waaronder nog één van mijn hand, en zeventien boeken in de originele Engelse uitgave, bij de James Allen Free Library.

Download: Allen, James - Zoals je denkt.pdf (145 kB).