Arjen van Kol

Van een koude kermis thuis

Originele titel: Out of time
Tekst en muziek: Jagger & Richards
Vertaling: Arjen van Kol

Deze vertaling is auteursrechtelijk beschermd.
Neem contact op als je deze vertaling wilt gebruiken.

Je hebt geen weet van wat er speelt
Te lang hield jij je buiten beeld
En plots speel je vrolijk weer kind aan huis
De koek is op, m'n liefje
M'n mallemolenliefje
Ik zei kind, je komt van een koude kermis thuis

[refrein:]
Kijk, kind, je komt van een koude kermis thuis
Ik zei kind, je komt van een koude kermis thuis
Jij bent mooi geweest
Terug naar huis, einde van het feest
Want kind, je komt van een koude kermis thuis

Een meisje dat zich vrij beweegt
Zal merken dat ze roofbouw pleegt
Vergist zich beslist, 't is hier geen open huis
Je bent voorbij, m'n liefje
M'n scheve schaatsrijliefje
Ik zei kind, je komt van een koude kermis thuis

[refrein]

Je dacht dat je een uitweg zag
Uit gewoel en drankgelag
Maar nu ben je nog veel verder van huis
M'n reuzenrad uit, liefje
M'n rad voor ogenliefje
Ik zei kind, je komt van een koude kermis thuis

[refrein]

You don't know what's going on
You've been away for far too long
You can't come back and think you are still mine
You're out of touch, my baby
My poor discarded baby
I said baby, baby, baby, you're out of time

[refrein:]
Well, baby, baby, baby, you're out of time
I said baby, baby, baby, you're out of time
(Yes) you are left out
Out of there without a doubt
'Cause baby, baby, baby, you're out of time

A girl who wants to run away
Discovers that she's had her day
It's no good thinking that you are still mine
You're out of touch, my baby,
My poor unfaithful baby
I said baby, baby, baby, you're out of time

[refrein]

You thought you were a clever girl
Giving up your social whirl
But you can't come back and be the first in line
You're obsolete, my baby
My poor oldfashioned baby
I said baby, baby, baby, you're out of time

[refrein]